Montagesystemen – GSE

Het rendement van zonnepanelen is voor een belangrijk deel afhankelijk van het montagesysteem waarin ze worden toegepast. Wij hanteren een select aantal montagesystemen waar wij op het gebied van efficiëntie en kwaliteit de meeste positieve ervaringen hebben.